Dự toán chi phí mua xe Honda Ôtô

Giá xe (bao gồm VAT)0
Lệ phí trước bạ (10%)0
Phí Đăng Ký Biển Số0
Phí sử dụng đường bộ (01 năm)0
Bảo hiểm TNDS (01 năm)0
Phí đăng kiểm0
Tổng chi phí (VND)0